Systemy ERP

Blog Systemy ERP

Głównym celem systemów klasy ERP (enterprise resource planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa) jest integracja wszystkich działów i funkcji w firmie. Integracja polega na wykorzystaniu wspólnej bazy danych w ramach jednego systemu, dzięki czemu firma posługuje się tylko jednym zbiorem danych.
Są to wszystkie aplikacje organizujące pracę w firmie, czyli systemy magazynowania, zaopatrzenia, księgowania czy planowania produkcji i dystrybucji produkowanych towarów.