Reklama do branży prawniczej

Blog Reklama do branży prawniczej

Data

12 października 2018

Kategoria

Developer

Tagi

Reklama jest nieodłącznym elementem współczesnego świata. Jednak zawody prawnicze cechują się specyficznymi właściwościami więc informowanie prawników o ich działalności także musi podlegać specyficznym regulacjom.

Podobnie, jak w przypadku adwokatów i radców prawnych również notariuszy oraz komorników sądowych obowiązują ograniczenia w kwestii promocji własnej działalności. Są one uregulowane przez Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza i Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego, których naruszenie może skutkować rozmaitymi konsekwencjami.

Adwokaci są co prawda uprawnieni, ale tylko do informowania o prowadzonej działalności, ale muszą zostać spełnione następujące warunki: informacja taka musi być zgodna z Kodeksem Etyki Zawodowej oraz z przepisami prawa, musi być dokładna i nie może wprowadzać w błąd, musi być przekazywana z poszanowaniem tajemnicy zawodowej i nieukierunkowana na udzielenie adwokatowi konkretnego zlecenia (z zastrzeżeniem kolejnych postanowień Kodeksu).

Kodeks wskazuje także, jak adwokat może informować o pomocy prawnej przez niego świadczonej. Jest to, m.in. umieszczenie informacji na dokumentach firmowych, informacje prasowe bezpośrednio związane z pomocą prawną zamieszczone według zasad określonych przez Naczelną Radę Adwokacją, książki adresowe i telefoniczne, strony internetowe, broszury. Zakreślono także zakres informacji, jaki może zostać przekazany. I tak mogą to być, np. znaki graficzne, nazwa i adres kancelarii, nazwisko i imię adwokata, lista wspólników, stopnie naukowe i inne elementy wskazane w kodeksie.

W kontekście zakazu reklamy przyjrzyjmy się bliżej zasadom obowiązującym notariuszy i komorników sądowych. W obu przypadkach obowiązuje zakaz stosowania reklamy. Dlaczego? Odpowiedzi należy upatrywać w tym, że zarówno notariusze, jak i komornicy działają jako tzw. osoby zaufania publicznego. Ponadto komornicy sądowi są funkcjonariuszami publicznymi, natomiast notariusze korzystają z ochrony przysługującej takim funkcjonariuszom. Zakaz reklamy wynika z faktu, że przedstawiciele obu tych profesji działają w imieniu państwa i dokonują czynności urzędowych, chociaż pamiętajmy, że jedni i drudzy są przedsiębiorcami i podlegają wpisowi do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, a dodatkowo notariusze mogę działać w formie spółek cywilnych lub partnerskich.