Czy nasze dane w chmurze są bezpieczne?

Blog Czy nasze dane w chmurze są bezpieczne?

Data

11 maja 2018

Kategoria

Developer

Tagi

Strach przed nieznanym paraliżuje menedżerów IT przed wynoszeniem systemów na zewnątrz. Paraliżuje tak bardzo, że kwestie ochrony informacji zapisanych i przetwarzanych w chmurze pozostają jednym z głównych czynników wpływających na decyzję o wdrożeniu platformy cloud w środowisku firmowym.

Choć zalety rozwiązań chmurowych dla firm są niepodważalne, warto zastanowić się nad bezpieczeństwem danych przetrzymywanych w sieci. Czy chmura jest tak bezpieczna, jak utrzymują jej dostawcy? Co z bezpieczeństwem w firmie, czy jest niezagrożone?

Paradoksalnie, informacje przechowywane w chmurze pozostają lepiej zabezpieczone niż te przetwarzane w lokalnej serwerowni. Chodzi o różnego rodzaju zabezpieczenia fizyczne, doskonałe wręcz parametry środowiskowe pracy serwerów w dedykowanym centrum danych oraz zaawansowane rozwiązania mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i 100% dostępność informacji przedsiębiorstwa.

Centra danych klasyfikuje się według ich dostępności (TIER). Najlepsze z nich wyposażone są w redundantne (nadmiarowe) systemy zasilania i chłodzenia, zwielokrotnione połączenia sieci szkieletowej oraz łącza internetowe do różnych operatorów. Taka architektura gwarantuje dostęp do usług na poziomie 99,98% (TIER III) lub 99,99% (TIER IV), a awarie i konserwacje nie wpływają na ciągłość działania uruchamianych w nich systemów. Wszystkie połączenia i urządzenia sieciowe są duplikowane, aby w przypadku awarii któregoś z nich jego zadania przejął drugi, zapasowy. W przypadku redundancji typu active/active przełączenie awaryjne odbywa się natychmiast, bez zauważalnego braku dostępności infrastruktury dla użytkownika. W centrach danych zapewnia się bezpośredni dostęp do łączy operatorskich oraz węzłów wymiany ruchu wielu operatorów, co gwarantuje wysoką przepustowość łączy, ale i możliwość skierowania pakietów inną drogą w przypadku awarii któregoś z łączy. Centrum danych zapewnia właściwe parametry środowiskowe pracy urządzeń sieciowych i serwerów. Mowa tutaj o dostosowanych do tego celu wnętrzach i budynkach wyposażonych w zapewniające nieprzerwane dostawy energii agregaty prądotwórcze oraz systemy podtrzymywania zasilania (UPS), a także systemy klimatyzacji dbające o odpowiedni poziom temperatury, wilgotności i czystości powietrza w pomieszczeniach. Wszystko to starannie zaprojektowane, wdrożone i utrzymywane przez specjalistów od centrów danych.

W zależności od architektury chmury dostawcy stosują klasyczne macierze z replikacją danych lub rozproszone systemy przechowywania, w których dane rozkładane są na wielu węzłach składowania.

Drugie podejście, cechujące bardziej dojrzałe chmury, zakłada składowanie informacji w rozproszonych systemach przechowywania danych z dostępem do nich na poziomie blokowym, obiektowym lub plików. Porcje informacji rozkładane są na wielu węzłach, co gwarantuje wymagane bezpieczeństwo i spójność danych oraz wysoką skalowalność całego rozwiązania w przypadku wzrostu zapotrzebowania na przestrzeń dyskową.

Dostawca chmury dba, aby dane w chmurze były bezpieczne. To niezaprzeczalny fakt, który nie zwalnia nas jednak od regularnego wykonywania kopii zapasowych (backup) i przechowywania ich w niezależnym centrum danych.

Dane techniczne chmury za www.pcworld.pl