Bezpieczeństwo danych w II kwartale 2019 roku

Blog Bezpieczeństwo danych w II kwartale 2019 roku

Data

2 sierpnia 2019

Kategoria

Developer

Tagi

..Bezpieczeństwo danych w II kwartale 2019 roku. Rok 2018 był kolejnym z kolei, w którym ustawodawca (zarówno krajowy i unijny). Starał się zminimalizować dystans pomiędzy postępującym rozwojem technologicznym. A obowiązującym porządkiem prawnym, szukając jednocześnie równowagi pomiędzy dwiema wartościami. Ochroną prywatności obywateli i innowacyjnością gospodarki. Bez względu na mnogość zdarzeń godnych odnotowania, jedno z nich znacząco przyćmiło pozostałe – rozpoczęcie obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Licznik umieszczony na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odliczający czas do 25 maja 2018 roku. Doskonale oddaje atmosferę pierwszego półrocza 2018 roku. Ścigali się wszyscy: ustawodawca, pracujący m.in. nad ustawą o ochronie danych osobowych, która porządkowała krajowy system ochrony danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostosowujący podległy sobie urząd do realizacji nowych obowiązków. Równocześnie udzielający porad i zaleceń w zakresie stosowania RODO. Jak i same organizacje chcące na czas wdrożyć niezbędne zmiany.

25 maja ur. był sumą wszystkich strachów związanych z największą od ponad 20 lat reformą przepisów o ochronie danych osobowych. Tego dnia skumulowały się wszystkie obawy związane z RODO a nerwy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych były napięte do granic możliwości. W trakcie gorączkowych przygotowań zapomniano jednak całkowicie o celach. Które wskazał unijny ustawodawca, a mianowicie, że ustanawiając zestaw przepisów mających bezpośrednie zastosowanie w porządku prawnym wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. RODO ma zagwarantować swobodny przepływ danych osobowych między państwami UE oraz wzmocnić dwa nieodzowne elementy jednolitego rynku cyfrowego – zaufanie konsumentów i ich bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo danych w II kwartale 2019 roku

2019 rok dla bezpieczeństwa informacji będzie przede wszystkim wymagający, ze względu na kształtowanie się praktyki związanej ze stosowaniem RODO. Wiele kwestii budzących obecnie wątpliwości znajdzie rozstrzygnięcie w decyzjach Prezesa UODO. Orzeczeniach sądów lub wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych. Nie należy również pomijać kwestii związanych z trwającymi pracami legislacyjnymi zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Mowa tu przede wszystkim o projekcie ustawy dostosowującej polski porządek prawny do zasad przetwarzania danych określonych w RODO. (Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679). Ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Oraz tzw. rozporządzenia ePrivacy niosącego dla organizacji zmiany dorównujące tym wynikającym z RODO. Każdy z przywołanych aktów prawnych będzie donośny w skutkach. Dlatego osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji powinny monitorować otoczenie prawne swoich organizacji.